Neváhejte a kontaktujte nás
Působíme v rámci celého Zlínského kraje

+420 601 002 268

INFO@MOBZA.CZ
ENERGETIKA

Smyslem energetického poradenství naší společnosti je nalezení efektivních úsporných opatření. Cílem pak je dosažení prokazatelných energetických úspor, a zbavit se energetických šmejdů, od kterých se velmi silně distancujeme.

 

Pomůžeme Vám v těchto oblastech

1.
Elektronické měření spotřeby energie a vody
2.
Analýza elektronických dat a stanovení potenciálu energetických úspor
3.
Návrhy a realizace opatření
4.
Vyhodnocování reálného dopadu realizovaných opatření
5.
Porovnání úspor (očekávaných a skutečných)

S úsporami v rámci Energetického managementu lze začít v oblasti dodávek energií.

K tomu vedou především tyto kroky:

Změna dodavatele, vyjednání individuální ceny

Optimalizace sazby a tarifu

Změna rezervovaného příkonu – jističe

Regulace 1/4h maxima u VN

Zajištění výpovědí – více podepsaných smluv – umíme vypovědět bez sankcí například (Aukční společnosti – Šmejdi)

Zvolení optimální období fixace ceny a nastavení smluv dle platné legislativy

Optimální nastavení Rezervované kapacity a rezervovaného příkonu u VN

Jako profesionální Energetická a poradenská společnost Vám doporučíme to nejvhodnější řešení z hlediska ceny a podmínek. Dbáme na objektivní a transparentní přístup k výběru a nalezení optimálního řešení pro klienta.

Zpracujeme pro Vás individuální cenovou nabídku na dodávku energií od vybraných dodavatelů v závislosti na vývoji cen na burze a pomůžu Vám s výběrem vhodného dodavatele. Jsme nezávislý. Zastupujeme zájmy našich klientů a nejsme „vazalem” žádného z dodavatelů.

OBCHOD A SLUŽBY

Zprostředkováním obchodu a služeb pro soukromé společnosti

Zajišťujeme prodej a služby jednotlivcům nebo maloobchodním a velkoobchodním společnostem či organizacím. Prezentujeme projekty působivou formou, představíme základní informace a zodpovíme dotazy potenciálních zákazníkům. Hlavním cílem je úspěšně dokončený prodej. Klademe důraz na spokojenost stávajících a nových zákazníků. Jsme MOBZA ZLÍN s.r.o.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poradenství a konzultační činnost oboru Životního prostředí

(Nastavení Enviromentální politiky v soukromých firmách)

environmentální poradenství v celé šíři právních předpisů v oblasti životního prostředí pro firmy i obce

poradenství při vyřizování žádostí o integrovaná povolení nebo jejich změn podle zákona o integrované prevenci (IPPC)

odborné konzultace v oblasti památkové péče

odborné semináře v oblasti životního prostředí přizpůsobené na míru.

konzultace záměrů z pohledu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), zákona o ochraně přírody a krajiny, stavebního zákona atd.

pomoc při jednání s příslušnými úřady, např. při vyřizování žádostí o souhlasy, povolení nebo vyjádření v oblasti životního prostředí (zákon o odpadech, vodní zákon atd.) nebo hrozící deliktní odpovědnosti

legislativní konzultace aktuálních novelizací právních předpisů a jejich dopad do praxe

ENERGETIKA

Smyslem energetického poradenství naší společnosti je nalezení efektivních úsporných opatření. Cílem pak je dosažení prokazatelných energetických úspor, a zbavit se energetických šmejdů, od kterých se velmi silně distancujeme.

Pomůžeme Vám v těchto oblastech

Poradenství energetických služeb Zlín se skládá z jednotlivých fází:

 • Elektronické měření spotřeby energie a vody
 • Analýza elektronických dat a stanovení potenciálu energetických úspor
 • Návrhy a realizace opatření
 • Vyhodnocování reálného dopadu realizovaných opatření
 • Porovnání úspor (očekávaných a skutečných)

S úsporami v rámci Energetického managementu lze začít v oblasti dodávek energií. K tomu vedou především tyto kroky:

 • Změna dodavatele, vyjednání individuální ceny
 • Zajištění výpovědí – více podepsaných smluv – umíme vypovědět bez sankcí například (Aukční společnosti – Šmejdi)
 • Zvolení optimální období fixace ceny a nastavení smluv dle platné legislativy
 • Optimalizace sazby a tarifu
 • Změna rezervovaného příkonu – jističe
 • Optimální nastavení Rezervované kapacity a rezervovaného příkonu u VN
 • Regulace 1/4h maxima u VN

Jako profesionální Energetická a poradenská společnost Vám doporučíme to nejvhodnější řešení z hlediska ceny a podmínek. Dbáme na objektivní a transparentní přístup k výběru a nalezení optimálního řešení pro klienta.

Zpracujeme pro Vás individuální cenovou nabídku na dodávku energií od vybraných dodavatelů v závislosti na vývoji cen na burze a pomůžu Vám s výběrem vhodného dodavatele. Jsme nezávislý. Zastupujeme zájmy našich klientů a nejsme „vazalem” žádného z dodavatelů.