environmentální poradenství

PORADENSTVÍ A KONZULTAČNÍ ČINNOST OBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Poskytujeme konzultační činnost a školení v rámci ochrany životního prostředí pro firmy i obce. Máme přehled v aktuálně platné legislativě a normách a jsme připraveni Vám pomoci v celé šíři právních předpisů týkajících se vodního a odpadového hospodářství, žádostí o souhlasy, změnu apod.

 

FIREMNÍ A PODNIKOVÁ EKOLOGIE SNADNO A PRAKTICKY: ZAMĚŘÍME SE NA EKOLOGICKÉ ÚSPORY A ŠETRNÁ ŘEŠENÍ PROVOZU VAŠÍ SPOLEČNOSTI DLE AKTUÁLNĚ PLATNÉ LEGISLATIVY ČR. NASTARTUJEME VAŠI ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKU A POSÍLÍME ZNALOSTI V OBORU OCHRANY ŽP.

ŘEŠÍME ZÁMĚRY Z POHLEDU ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – EIA, A DÁLE ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, STAVEBNÍHO ZÁKONA, VODNÍHO ZÁKONA, ZÁKONA O ODPADECH AJ.

POMÁHÁME VÁM JEDNAT S ÚŘADY, KDYŽ NAPŘÍKLAD POTŘEBUJETE VYŘÍDIT POVOLENÍ, ŽÁDOSTI O SOUHLASY, VYJÁDŘENÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, NEBO VÁM HROZÍ DELIKTNÍ ODPOVĚDNOST A JINÉ POSTIHY.

PORADÍME VÁM, JAK VYŘÍDIT ŽÁDOST O INTEGROVANÁ POVOLENÍ NEBO JEJICH ZMĚNY PODLE PLATNÉHO IPPC: ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI

NABÍZÍME KONZULTACE VE VĚCI PAMÁTKOVÉ PÉČE A OCHRANY HISTORICKÝCH BUDOV A DÁLE V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED A BĚHEM VYTVÁŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VAŠÍ STAVBY.

POŘÁDÁME ODBORNÉ SEMINÁŘE ENVIRONMENTÁLNÍHO PORADENSTVÍ A EKOLOGIE PŘIZPŮSOBENÉ NA MÍRU. NAŠI ENERGETIČTÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ PORADCI PREZENTUJÍ EKOLOGICKÉ CHOVÁNÍ VE FIRMĚ I V DOMÁCNOSTI.

PROVOZUJEME LEGISLATIVNÍ PORADNU A KONZULTACE AKTUÁLNĚ PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JEJICH NOVELIZACÍ S OHLEDEM NA JEJICH PŘEVEDENÍ DO PRAXE.

Nabízíme komplexní ekologické poradenství dle individuální domluvy a potřeby klientů. Externě zajistíme plnění zákonných povinností firem a podnikatelů na úseku firemní a podnikové ekologie. Doporučíme Vám nejlepší a praktická ekologická řešení vedoucí k úsporám a zároveň k ochraně životního prostředí.

Neváhejte a kontaktujte nás
Působíme v rámci celého Zlínského kraje

+420 601 002 268

INFO@MOBZA.CZ

Sledujte nás na

zákaznický servis
tel: +420 601 002 268
e-mail: info@mobza.cz
Sídlo Firmy
Nám. T. G. Masaryka 1281
760 01, Zlín
Mobza s.r.o.

Mobza s.r.o.

IČ: 09878882
DIČ: CZ09878882
SZ: C 124814 vedená u Krajského soudu v Brně